Autentyczność Dokumentu

Autentyczność Dokumentu

Możemy zbadać dokument, aby określić jego autentyczność na podstawie trzech różnych aspektów: historycznego, naukowego i stylistycznego.

Analiza historyczna

Aby umieścić dokument na określonej linii czasu, sprawdzamy metodę drukowania oraz zastosowane materiały i techniki. Muszą być one zgodne z miejscem i czasem. Dokumenty utworzone na maszynie do pisania lub wydrukowane za pomocą drukarki atramentowej lub laserowej, faksu lub kserokopiarki mogą być przypisane do konkretnej marki lub modelu, a nawet do określonej maszyny. Można również zidentyfikować proces drukowania używany do przygotowania dokumentów.

Analiza naukowa

Szczegółowa analiza papieru i tuszu pomoże ustalić wiek dokumentu. Jesteśmy w stanie określić prawdopodobne przedziały wiekowe dla produktów papierowych za pomocą włókien drzewnych, chemii pulpy, dodatków do papieru i obróbki powierzchni jako markerów datowania. Oferujemy również datowanie węglowe papieru. Można również przeprowadzić chromatografię cieczową w celu identyfikacji składu chemicznego tuszu na dokumencie. W tej technice małe cięcie z dokumentu jest rozpuszczane w rozpuszczalniku i analizowane.

Analiza stylistyczna

Porównanie stylu jest niezbędne do uwierzytelnienia. Pisanie, fraza kulturowa i forma adresu mogą pomóc w rozpoznaniu zarówno epoki, jak i autora. Porównywanie pisma ręcznego może uwierzytelnić podpis lub manuskrypt.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby przygotować analizę dzieła: