Porównanie Sygnatur/Podpisów

Porównanie Sygnatur/Podpisów

Często dostajemy zapytania od naszych klientów, proszących nas o uwierzytelnienie dzieł sztuki lub dokumentów zawierających podpis. Uwierzytelnienie podpisu potwierdza autorstwo danej sztuki lub dokumentu.

Podpisy często różnią się od pisma odręcznego danej osoby, co pokazuje indywidualny styl i sposób wykonania. Naukowe porównanie spornego podpisu z możliwym do zweryfikowania okazem może dostarczyć ważnych dowodów na autorstwo. Czytelność podpisu nie jest tak znacząca jak spójność autora.

Nasi eksperci ocenią takie atrybuty, jak płynność, kształty liter, kierunek nachylenia, nieregularności linii bazowej i wymiary. Istotność ujawnionych podobieństw i różnic jest następnie brana pod uwagę w celu uzyskania opinii co do autentyczności podpisu podejrzanego o sfałszowanie.