Datowanie Materiałow Organicznych i Nieorganicznych

Organic and inorganic art materials dating
  • Drewno: Ponieważ drewno jest materiałem organicznym, możemy wykonać datowanie węglowe próbek drewna z twojego dzieła. Możemy również datować drewno wykorzystane w panelach korzystając z dendrochronologii.
  • Papier: Papier może być datowany poprzez AMS (Accelerator Mass Spectrometry) węglowe datowanie, do którego potrzeba bardzo niewielkiej próbki (1 mg). Możemy z przybliżeniem określić wiek papieru badając włókna drewna, użyte metody chemiczne, dodatki do papieru oraz obróbke powierzchni jako oznaczniki. Datowanie papieru z dokładnym określeniem wieku nie jest mozliwe. Jakkolwiek, datowanie węglowe AMS jest często w stanie wykluczyć pochodzenie papieru z określonego przedziału czasu.
  • Ceramika: Wykorzystujemy tutaj metodę Thermoluminescencii (TL)która mierzy poziom promieniowania skumulowany w obiektach ceramicznych od okresu w którym poddane zostały procesowi wypalania.

Nasze techniki pobierania próbek są nieszkodliwe dla trwałości dzieła w najbardziej mozliwym stopniu.

Rezultaty naszej analizy są opisywane w specjalnych szczegółowych raportach.

Skontaktuj się z nami dzisiaj w celu przedyskutowania metod datowania materiałow z twojego dzieła sztuki :