Pigment Analysis DNA Testing

Usługi naukowe w zakresie badania dzieł sztuki

Usługi naukowe w zakresie badania dzieł sztuki

Naukowe testy dzieł sztuki zapewniają zarówno analizę naukową, jak i badania detektywistyczne obrazów i innych dzieł sztuki: datowanie węglem C14, analiza DNA, analiza wykorzystanych materiałów, obrazowanie wielospektralne, badania rentgenowskie i wiele innych. Znajdujemy się w Stanach Zjednoczonych i działamy na całym świecie.

Podstawowe metody wykorzystywane do uwierzytelniania i atrybucji dzieł sztuki nie zmieniły się z biegiem lat, ale dziś do dyspozycji pozostaje znacznie więcej narzędzi, które mogą dostarczyć przydatnych obiektywnych danych. Te cenne dane mogą uzupełniać badania historyczne, uwierzytelnianie lub konserwację dzieła sztuki. W niektórych przypadkach same wyniki badań mogą stanowić o potwierdzeniu autentycznosci.

Wszystkie badania są całkowicie poufne.