Datowanie węglowe dzieł sztuki :

Datowanie węglowe dzieł sztuki :

Możemy datować Twoje dzieło ( określić jego wiek) , datując materiały użyte do jego stworzenia, takie jak papier, płótno, drewno, metal i inne, stosując proces naukowy o nazwie Datowanie radiowęglowe (zwane także datowaniem węglowym lub datowaniem węglowym-14). Jest to metoda określania wieku obiektu zawierającego materiał organiczny za pomocą właściwości radioaktywnego węgla (14.C), radioaktywnego izotopu węgla.

Datowanie radiowęglowe jest jedną z najczęściej stosowanych metod naukowych w archeologii i naukach o środowisku. Może być stosowany w przypadku większości materiałów organicznych pochodzących sprzed kilkuset lat wstecz, do około 50 000 lat temu – do czasu, kiedy współczesni ludzie po raz pierwszy wkroczyli do Europy.

Datowanie węglem próbek organicznych z dzieł sztuki, które mogą mieć mniej niż 1000 lat, może być wykonane z dokładnoscią +/- 20-40 lat. Datowanie próbek organicznych, które mogą mieć 3000 lat, z dokładnością +/- 100-300 lat. Ilość materiału potrzebnego do testowania zależy od rodzaju próbki i stosowanej technologii. Istnieją dwa rodzaje technologii testowania: detektory rejestrujące radioaktywność, znane jako liczniki beta i akcelatorowe spektrometry masowe. W przypadku liczników beta zazwyczaj wymagana jest próbka ważąca co najmniej 10 gramów (0,35 uncji). Akceleratorowa spektrometria masowa (AMS) jest znacznie bardziej czuła i można stosować próbki o wielkości zaledwie 1 miligrama.

Wyniki z laboratorium są zwykle dostępne w ciągu 3-10 tygodni po pobraniu próbki, w zalezności od rodzaju zastosowanej metody.

Uwaga : próbki muszą być najpierw wysuszone w temperaturze pokojowej a następnie umieszczone w szczelnym woreczku plastikowym.

Skontaktuj się z nami teraz, aby omówić wykorzystanie datowania węglem w celu zbadania tego, co jest ukryte w twoim dziele:

Canvas carbon dating of art

Jednym z najsłynniejszych przykładów datowania węglem jest Całun Turyński, rzekomo będący całunem pochówku Jezusa Chrystusa i przedstawiony poniżej na negatywie z 1898 roku. Całun został datowany węglowo jako powstały w latach 1260-1390, co jest zgodne z jego ogłoszeniem jako fałszerstwo dokonane przez biskupa Troyes w 1389 roku, wkrótce po tym, jak po raz pierwszy pojawił się na scenie historycznej.