Badanie Pisma Odręcznego, Podpisów i Dokumentów

Badanie Pisma Odręcznego, Podpisów i Dokumentów
Badanie i analiza pisania na temat sztuki i dokumentów związanych z dziełem sztuki oferuje możliwość dodania mocnych dowodów do badania autentyczności dzieła.
Możliwe jest zbadanie :
  • Porównania podpisów, pisma ręcznego i drukowania ręcznego.
  • Zmian lub uszkodzenia dokumentów.
  • Identyfikacji maszyny do pisania I samego pisma.
  • Wrażeń pozostawionych przez pisarza.
  • Rodzaju użytego atramentu i przyrządu do pisania.

Kiedy na obrazie lub rysunku znajduje się pismo odręczne, stanowi to dodatkową mozliwośc udowodnienia, że jest to dzieło konkretnego artysty. Najczęstsze napisy to data, miejsce, tytuł, imię opiekuna portretu lub imiona znajomych lub rodziny pojawiające się w kompozycji. Czasami autor dedykuje pracę komuś. Za pomocą analizy pisma ręcznego możemy uwierzytelnić obraz, rysunek lub dokument.

Nasi analitycy koncentrują się na czterech kategoriach, które definiują pismo autora: forma, jakość linii, aranżacja i treść. Forma dotyczy kształtu liter, ukośnego, retracing, połączenia, krzywych i proporcji liter. Jakość linii jest wynikiem rodzaju użytego pióra lub ołówka i siły nacisku wywieranego podczas pisania. Układ tworzą odstępy, formatowanie i interpunkcja. Treść obejmuje pisownię, gramatykę, strukturę zdań i frazowanie.

Autentyczność pisma ręcznego można sprawdzić z bardzo wysokim stopniem pewności. Profesjonalni eksperci od badania pisma opracowali specjalistyczne metody, które pozwalają im prawidłowo zidentyfikować charakter pisma danej osoby. Jeśli popełnione zostaną błędy, bardziej prawdopodobne jest, że autentyczny podpis zostanie uznany za fałszerstwo, niż że fałszerstwo zostanie uznane za pismo autentyczne. Aby uzyskać najlepsze wyniki w uwierzytelnianiu pisma ręcznego, ważne jest posiadanie znanych i autentycznych próbek pisma ręcznego dla porównania.

Zaletą naszej firmy jest nasze doświadczenie w zakresie uwierzytelniania wraz z wykorzystaniem analizy pisma ręcznego.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby omówić usługi analizy i uwierzytelniania pisma odręcznego, podpisu i badania dokumentów: