Obrazowanie Multispektralne Dzieł Sztuki of Artwork

Obrazowanie Multispektralne Dzieł Sztuki of artwork
  • Obrazowanie multispektralne pozwala nam badać dzieła sztuki kilkoma różnymi falami elektromagnetycznymi, aby zobaczyć, co jest ukryte pod spodem.
  • Gołe oko może widzieć tylko długości fal VIS (widzialne) i długości fal GL (pasące światło). Oglądając zdjęcia w długościach fal nieczytelnych gołym okiem, możemy uzyskać bogactwo informacji dotyczących historii i struktury dzieła sztuki.
  • Obrazowanie wielospektralne pozwala nam obserwować odrzuty, wykrywać zmiany i obserwować pewne materiały i pigmenty użyte w kompozycji obrazu.
  • Wydajemy raport wyszczególniający wyniki naszej analizy.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby omówić wykorzystanie obrazowania wielospektralnego, aby zbadać, co jest ukryte w Twoim dziele: