Datowanie Artystycznych Prac Ceramicznych przy pomocy Termoluminescencji

Datowanie Artystycznych Prac Ceramicznych przy pomocy Termoluminescencji
  • Możemy datować twoją ceramikę za pomocą naukowego procesu zwanego termoluminescencją. Za pomocą tego procesu można wykryć daty sprzed od 300 do nawet 10 000 lat.
  • Zwykle pobiera się kilka próbek ceramiki, ponieważ dokładność datowania termoluminescencyjnego wzrasta, gdy stosuje się różne próbki z jednego obiektu.
  • Wyniki są zwykle gotowe w ciągu czterech tygodni od daty pobrania próbki.
  • Szczegółowe wyniki z naszych ustaleń opisane są w specjalnym raporcie.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby omówić datowanie termoluminescencyjne Twojej ceramiki: