Niedestrukcyjne Datowanie Radiowęglow Dzieł Sztuki

Niedestrukcyjne Datowanie Radiowęglow Dzieł Sztuki

Tradycyjne metody datowania węgla-14 wymagają fizycznego pobrania próbki z twojego działa sztuki do przetworzenia i uzyskania wyników. Nowy proces, zwany nieinwazyjnym datowaniem węgla-14, nie wymaga wyodrębniania próbki. Zamiast tego cały obiekt umieszcza się w komorze z plazmą, która powoli utlenia powierzchnię obiektu. Daje to dwutlenek węgla, który można następnie analizować w celu ustalenia daty powstania dzieła.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby omówić datowanie węglowe materiałów w twoim dziele: