Akceleratorowa Spektrometria Masowa

Akceleratorowa Spektrometria Masowa
  • Zasadniczo istnieją dwie części procesu datowania radiowęglowego za pomocą spektrometrii masowej z przyspieszeniem ( AMS). Pierwsza część polega na przyspieszeniu jonów do niezwykle wysokich energii kinetycznych, a kolejny etap obejmuje analizę masy. Istnieją dwa systemy akceleratorów powszechnie stosowane do datowania radiowęglowego poprzez spektrometrię masową z przyspieszeniem: cyklotron i tandemowe akceleratory elektrostatyczne.
  • Największą zaletą datowania radiowęglowego AMS nad metodami radiometrycznymi jest niewielki rozmiar próbki. Akceleratorowe spektrometry masowe potrzebują zaledwie od 20 mg do maksymalnie 500 mg, podczas gdy konwencjonalne metody wymagają co najmniej 10 g w próbkach, takich jak drewno i węgiel, do nawet 100 g w kościach i osadach. Akceleratorowe spektrometry masowe zwykle wymagają próbek o wielkości 1000 razy mniejszej niż metody konwencjonalne.
  • Testy przy wykorzystaniu akceleratorowej spektrometrii masowej wymagają również mniej czasu na analizę próbek co do zawartości węgla-14 niż radiometryczne metody datowania, które mogą zająć od jednego do dwóch dni. Akceleratorowe spektrometry masowe mają czas działania rzędu kilku godzin na próbkę. Pomiary AMS zwykle osiągają wyższą precyzję i niższe tła niż metody datowania radiometrycznego.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby przygotować analizę dzieła: