Datowanie Pisma Ręcznego

Datowanie Pisma Ręcznego

Określenie wieku pisma (dokumentu lub napisu) pomaga umieścić go w określonym kontekście historycznym. Datowanie napisów występujących na obrazach lub rysunkach jest jedną z głównych metod stosowanych w procesie uwierzytelniania. Jeśli wiemy, kiedy napis lub podpis został umieszczony na obrazie, możemy uznać jego autorstwo. Najważniejszą rzeczą jest określenie wieku materiału (papieru, płótna, drewna) zawierającego pismo ręczne jak również datowanie atramentu lub innego użytego pigmentu.

Istnieje wiele metod datowania materiałowego, szczegółowo opisanych w części Testy naukowe na naszej stronie internetowej. Bardzo często wiek użytego pigmentu lub atramentu nie jest taki sam jak wiek materiału, na którym napis został umieszczony. Wiek dokumentu, rysunku lub malowidła może być sztucznie zmieniony poprzez ekspozycję na światło słoneczne, ciepło lub wilgoć. Można to wykryć za pomocą badań wzrokowych, promieni UV, podczerwonych i mikroskopowych. Językoznawstwo naukowe może datować inskrypcję, analizując używany język oraz formę i styl listów.

Datowanie z wykorzystaniem pisma wykorzystuje kilka technik, które w połączeniu pomagają umieścić dzieło sztuki w określonym czasie.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby przygotować analizę dzieła: