Artysta: Salvador Dalí

Badania naukowe: analiza pisma odęcznego I podpisu

Salvador Dalí

W 2014 r. W Madrycie odsłonięto obraz Dalego "Wewnątrzmaciczne Narodziny Salvadora Dali". Obraz został po raz pierwszy odkryty w 1988 roku przez Tomeu l'Amo, który znalazł pracę w starym sklepie w Gironie w Katalonii. Przez lata l'Amo współpracował z naukowcami nad badaniem obrazu. W końcu grafolog Interpolu przeanalizował pismo ręczne, które okazało się być zgodne ze stylem pisania Dali. Historycy uważają teraz, że obraz jest jednym z najwcześniejszych dzieł Dalego, namalowanym, gdy artysta miał zaledwie 17 lat.

Dowiedz się teraz czy jesteś w posiadaniu autentycznego obrazu lub rysunku Salvador Dalí: