השוואת חתימה

השוואת חתימה

לעתים קרובות אנו מקבלים מלקוחותינו בקשות לאמת יצירות אומנות או מסמכים, הכוללים חתימה. אימות חתימה יכול להבטיח את זהותו של יוצר היצירה.

כשקיימת מחלוקת אודות חתימה כזו, המומחים שלנו יבצעו השוואה מדעית של החתימה אל מול דוגמת כתב היד מוכרת של מחבר היצירה. הן ההתאמות והן ההבדלים יזוהו ותינתן דעת מומחה אודות האותנטיות של החתימה.

חתימות הינן לעתים קרובות שונות מכתב ידו של אדם, ומראות סגנון ואופן התבטאות אינדיבידואלים. השוואה מדעית של חתימה נתונה במחלוקת אל מול דוגמאות בנות-אימות עשויות לספק הוכחות חשובות אודות זהות מחבר היצירה. קריאת החתימה אינה חשובה כמו העקביות של מחבר היצירה.

המומחים שלנו יעריכו תכונות כמו שטף, צורת אותיות, הטייתן, חריגות בבסיס האותיות ומימדים. משמעות הפרטים הזהים והשונים הנחשפים נבחנת על מנת להגיע למסקנה אודות האותנטיות של חתימה, החשודה כמזוייפת.

צור איתנו קשר היום כדי לאפשר ניתוח יצירת האומנות שלך: