Pigment Analysis DNA Testing

שירותי מחקר מדעיים לאומנות יפה

Scientific Investigation Services

מספקים הן ניתוח מדעי והן בחינה משפטית של ציורים וסוגי אומנות SCIENTIFIC ART TESTS יפה אחרים: תארוך פחמן 14 , ניתוח דנ"א, ניתוח חומרים, הדמיה רב-כיוונית, בדיקות רנטגן ועוד. אנו ממוקמים בארה"ב ופועלים בכל רחבי העולם.

השיטות הבסיסיות, המשמשות לאימות וקביעת תכונות האומנות לא השתנו הרבה עם השנים, אבל היום עומדים כלים רבים יותר לרשותנו, אשר יכולים לספק נתונים אובייקטיביים שימושיים. נתונים יקרי ערך אלה עשויים להשלים מחקר היסטורי, אימות, או שימור של יצירת אמנות. במקרים מסוימים, הנתונים לבדם עשויים להוכיח אותנטיות.

כל הבחינות הן חסויות לחלוטין.