Accelerator Mass Spectrometry

Accelerator Mass Spectrometry
  • בתהליך תיארוך פחמן באמצעות החלק הראשון כולל האצת היונים לאנרגיות קינטיות גבוהות במיוחד, והשלב הבא כולל את :AMS ניתוח המסה. ישנן שתי מערכות מאיצים נפוצות עבור תיארוך פחמן רדיואקטיבי באמצעות ציקלוטרון ומאיצים אלקטרוסטטיים מסוג טנדם.
  • היתרון הגדול ביותר שיש לתיארוך פחמן באמצעות AMS על פני שיטות רדיומטריות אחרות הוא בצורך בגודל הדגימה הקטן הנדרש. AMS צריכים רק בין 20 ל 500- מ"ג של חומר, בעוד שיטות קונבנציונליות דורשות לפחות 10 גר' של עץ ופחם ו 100- גר' של עצמות ומשקעים. בדרך כלל דורשים-AMS דגימות הקטנות פי 1000 מהשיטות הקונבנציונליות.
  • ,גם לוקח פחות זמן לנתח דגימות של פחמן רדיואקטיבי מאשר לשיטות הרדיומטריות AMS-ל אשר עלולות להימשך גם יום עד יומיים. זמן הרצת דגימה על-AMS לוקח מספר שעות לדגימה. מדידות-AMS משיגות בדרך-כלל רמת דיוק גבוהה יותר ופחות "רעשי רקע" משיטות מדידה רדיומטריות.

צור קשר היום כדי להסדיר את ניתוח יצירת האומנות שלך: