אותנטיות של מסמך

Document authenticity

אנו יכולים לבחון מסמך כדי לקבוע את האותנטיות שלו משלוש בחינות:

ניתוח היסטורי:

במטרה למקם את המסמך על ציר זמן ספציפי, אנו בודקים את שיטת ההדפסה, החומרים והטכניקות בהן נעשה שימוש. אלו חייבים להתאים למקום והזמן. מסמכים שנוצרו במכונת כתיבה או הודפסו באמצעות הזרקת דיו או מדפסת לייזר, פקסימיליה או מכונת צילום עשויים להשתייך לסוג או דגם מסויים ואף למכונה ספציפית. ניתן לזהות גם את תהליך ההדפסה בו נעשה שימוש.

ניתוח מדעי:

נייר מפורט וניתוח דיו עשויים לקבוע את גיל המסמך. אנו יכולים לקבוע את טווחי הגיל של מוצרי נייר ע"י שימוש בסיבי עץ, כימיית עיסת נייר, תוספות לנייר וטיפולי שטח פנים כסמני זמן. אנו מציעים גם תיארוך פחמן לנייר. ניתן לעשות שימוש בכרומטוגפיית נוזלים כדי לזהות את ההרכב הכימי של דיו במסמך כלשהו. בטכניקה זו, נעשה חיתוך של פיסה קטנה מהמסמך המדובר והמסתה בתמיסה וניתוחה.

ניתוח סגנון:

השוואת סגנונות הוא חיוני לקביעת אותנטיות. כתיבה תמה, ניסוחים תלויי-תרבות וצורות פנייה עשויים לסייע בזיהוי התקופה והמחבר. השוואות כתב-יד יכולות לאמת חתימה או כתב-יד.

צור איתנו קשר היום כדי לאפשר ניתוח יצירת האומנות שלך: