בלשנות משפטית

Forensic linguistics

בלשנות היא המחקר המדעי של השפה כפעילות אנושית. היא עוסקת הן במבנה השפה והן בדרכים בהן היא מתפקדת בתחומים שונים. קיימים תחומים רבים בבלשנות, ואחד המתבלטים בהם יותר ויותר במחקר יישומי הוא בלשנות משפטית. בלשנים משפטיים נקראים לעתים קרובות ביותר כדי לעזור לענות על אחת או שתיים מן השאלות הבאות: מה "אומר" טקסט נתון?, ומי הוא המחבר שלו? במענה לשאלות אלה, מסתמכים הבלשנים על ידע וטכניקות, הנגזרים מאחד או יותר מתחומי המשנה של בלשנות תיאורית: פונטיקה ופונולוגיה, תחביר לקסיס (lexis), סמנטיקה, פרגמטיקה, שיח וניתוח טקסט.

בעוד שלכל אדם יש סגנון ייחודי של כתב יד, בלשנות משפטית מתמקדת באופן בו אדם משתמש במילה או בביטוי, במקום במאפיינים הייחודיים של כתב ידו. קביעה באם כתיבה כלשהי היא חיקוי, יכולה להיות פשוטה כמו הבנה כי תלמיד בית ספר יסודי לא ישתמש במילים מתוחכמות, או מורכבת כמו קביעה כי מילה מסוימת או ביטוי מסוים הינו ייחודי לניב או דיאלקט ספציפי.

דיאלקטולוגיה היא החלק בבלשנות משפטית, בו אנו עושים את השימוש הרב ביותר בתחום אימות של יצירת אומנות.

דיאלקטולוגיה, תת-תחום של סוציו-בלשנות, היא המדע של דיאלקטים לשוניים. היא בוחנת וריאציות בשפה ומשייכת תכונות, המבוססות בעיקר על תפוצה גיאוגרפית. דיאלקטולוגיה מכסה נושאים כמו וריאציה מסונכרנת וההיפרדות של שני דיאלקטים מקומיים מאב קדמון משותף. דיאלקטולוגים עוסקים בסופו של דבר במאפיינים דקדוקיים,לשוניים ופונולוגיים, התואמים לאזורים שונים.

צור קשר היום כדי לאפשר ניתוח יצירת האומנות שלך: